درباره رهران

سامانه رهران با هدف ارائه راهکار هوشمندسازی مدیریت یکپارچه ناوگان حمل و نقل و ایجاد بستر الکترونیکی عرضه و تقاضای مرسولات در زنجیره تامین صنایع مختلف توسط شرکت زاینده رود پیاده‌سازی شده است. رهران با تکیه بر تجهیزات سخت افزاری و خدمات نرم‌افزاری متنوع خود تلاش می‌کند تا تمامی چالش‌های موجود در حوزه‌ لجستیک و حمل و نقل را بنابر نیاز کاربران خود اعم از کسب و کارها، صاحبان و رانندگان ناوگان برطرف نماید.
پوشــــش همزمــــان نیـــازهــــای کسب و کارها و صاحبان ناوگان
ارائه خدمات نرم افــزاری و سخــــت افـــــزاری متنــــوع
انطباق پذیری بر اساس نیازهای لجستیکــــی صنایــــــع مختلــــف
بهینه‌سازی مدیریت ناوگان با استفـــاده از داده‌های معتبـــر

کارکردها و خدمات سامانه رهران

سیستم مدیریت ناوگان و مرسولات

رهگیری برخط ناوگان و مرسولات

رتبه بندی عملکرد رانندگان و وضعیت کیفی ناوگان بر اساس امتیازدهی مشتریان

برنامه ریزی اختصاصی و متناسب با نیاز کسب و کار جهت بهینه‌سازی توزیع مویرگی مرسولات

ارائه خدمات یادآوری تعمیرات و نگهداری خودرو

امکان تسویه حساب و ارائه خدمات الکترونیکی حمل

محاسبه کرایه مرسولات بر اساس الگوریتم‌های اختصاصی صنایع و کسب و کارها

امکان وصول الکترونیکی وجوه کرایه و واریز به حساب صاحبان و رانندگان نــاوگـان

امکان دریافت بارنامه الکترونیکی معتبر از شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند

قابلیت بیمه کردن انواع مرسولات فارغ از میزان و ارزش بار

ثبت و پذیرش الکترونیکی درخواست مرسولات

امکان اعلام بار آماده حمل از سمت متقاضیان حمل و نقل

امکان اعلام آمادگی جهت حمل مرسولات اعلامی توسط صاحبان یا رانندگان ناوگان

امکان محاسبه کرایه بر اساس الگوریتم سیستمی یا نیاز سنجی متقاضیان

ساماندهی و بهبود شرایط کسب و کار برای یکایک اعضای زنجیره حمل و نقل

امکان کنترل کیفیت شرایط حمل و نقل مرسولات

امکان کنترل‌های بهداشتی با استفاده از سنسورهای دما و رطوبت، باز و بسته شدن درب کابین و ...

امکان کنترل‌های ایمنی با استفاده از هشدارهای عبور از محدوده جغرافیایی و سرعت مجاز

امکان کنترل تمامی مجوزات مربوط به حمل مرسولات

امکان کنترل شرایط سلامت رانندگان

مدیریت موجودی انبار

امکان تبادل اطلاعات با سایر سامانه‌های داخلی و خارجی مورد استفاده کسب و کارها

امکان بارگذاری مستندات مربوط به بارگیری و تخلیه از سمت متقاضیان و رانندگان ناوگان

مشاهده موجودی موقت انبار بعد از اعلام میزان بارگیری و تخلیه

مشاهده موجودی قطعی انبار پس از تایید مستندات مربوط به بارگیری و تخلیه

گزارشات تخصصی و جامع

گزارش گیری از نحوه تردد در مناطق جغرافیایی مشخص

گزارش گیری از سوابق تردد مربوط به هر ناوگان

مشاهده عملکرد نموداری رانندگان بر اساس مولفه‌های مختلف

امکان محاسبه نرخ بهره‌وری کاربست ناوگان

مراحل پیاده سازی و استقرار

1

ثبت نام

تمـامـــی متقاضیــــان حمـــل بــار شامل کسب و کارها، صاحبان و رانندگان ناوگان می‌توانند ضمن ثبت نام در رهران از خدمات آن استفاده کنند.
2

تجهیز ناوگان

پس از ثبت اطلاعات مربوط به ناوگان حمـل و نقـل، کارشناسان رهــــران در صـــورت نیـــاز جهــت هماهنگی بابت نصب تجهیزات سخت افزاری اقدام می‌نماینـــد.
3

ثبت مرسولات

متقـــاضیـــان حمــــل کــــالا بــــا استفـــاده از پنـــل کــاربری خود نسبــــت بـــه اعـــلام بار یا ثبت درخواســــت حمــــل مرســــولات اقدام می‌کنند.
4

مدیریت مرسولات

پس از درج اطلاعات مرسولات در سامانه، امکان استفاده از تمامی سرویـــس‌ها و گزارشات بـــرای متقاضیــــان حمــــل بـــــار فراهــــم می‌گردد.

درباره زاینده رود

شرکت توسعه راهکارهای هوشمندانه زاینده رود که در حوزه ارائه محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فعالیت دارد، انشعاب‌یافته از شرکت رهتاب بیستون بوده و در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر است. این شرکت به پشتوانه دانش منابع انسانی و زیرساخت‌های فنی خود، تلاش می‌کند تا با تولید تجهیزات سخت‌افزاری مبتنی بر دانش روز و ارائه خدمات نرم‌افزاری متناظر با آن در جهت هوشمندسازی ارکان مختلف زنجیره‌های تامین صنایع گوناگون گام بردارد.

تماس با ما